The head of this page.

A body is from here.

Tổng quan về Bảo hiểm y tế quốc gia thành phố Sakai

Update:2022/10/5

Đây là bản tóm lược bao gồm cả những sự khác biệt so với hệ thống của nước ngoài để những người chưa quen với hệ thống bảo hiểm y tế của Nhật Bản có thể biết về Bảo hiểm y tế quốc gia của thành phố Sakai nhằm vận dụng một cách chính xác để có thể có được sức khỏe tốt nên nhất định hãy đọc qua.

Giải thích chi tiết về từng hệ thống sẽ được bỏ qua ở đây nên vui lòng liên hệ với Ban Bảo hiểm và Hưu trí của quận sinh sống hoặc quận đã sinh sống để biết thêm thông tin chi tiết.

 
 

1. Bảo hiểm y tế quốc gia là gì?

Tại Nhật Bản, tất cả mọi người đều phải tham gia bảo hiểm y tế công. Bảo hiểm y tế quốc gia là một trong những bảo hiểm y tế công như vậy, do các tỉnh thành và thành phố, quận, thị trấn và làng xã quản lý điều hành.

Đây là hệ thống mà mọi người sẽ cùng đóng góp tiền giúp đỡ lẫn nhau để có thể an tâm điều trị bệnh tật hoặc thương tích. Người tham gia bảo hiểm có thể khám chữa bệnh tại cơ sở y tế với chi phí tự chi trả ít. Tuy nhiên, có nghĩa vụ phải nộp phí bảo hiểm.

 

Người có quốc tịch nước ngoài phải tham gia Bảo hiểm y tế quốc gia trong các trường hợp sau đây. Cần phải thông báo để tham gia bảo hiểm.

・ Người 74 tuổi trở xuống có đăng ký cư dân

・ Người có tư cách lưu trú là “Hoạt động giải trí”, “Thực tập kỹ năng”, “Đoàn tụ gia đình” và “Hoạt động đặc định” từ 3 tháng trở xuống sống tại thành phố Sakai, được cho phép ở lại hơn 3 tháng theo hợp đồng lao động, v.v.

 

Tuy nhiên, ngoại trừ các trường hợp sau đây.

[Người không thể tham gia Bảo hiểm y tế quốc gia]

・ Người có bảo hiểm y tế tại nơi làm việc (bao gồm cả trường hợp người phụ thuộc)

・ Người có tham gia hệ thống y tế người cao tuổi hậu kỳ

・ Người đang được bảo hộ sinh hoạt

・ Người có tư cách lưu trú là “Hoạt động đặc định”, nội dung hoạt động được chỉ định như sau

(1) Hoạt động nhận chăm sóc y tế

(2) Hoạt động chăm sóc người ở mục (1) trong cuộc sống hàng ngày

(3) Hoạt động du lịch/nghỉ dưỡng và các hoạt động tương tự khác

(4) Vợ/chồng đi cùng với người trong mục (3)

 

Trường hợp tương ứng với những nội dung trên thì sau khi tham gia Bảo hiểm y tế quốc gia sẽ bị mất tư cách Bảo hiểm y tế quốc gia nên hãy nhớ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Nếu thông báo chậm trễ thì có thể sẽ không được hoàn lại tiền trong trường hợp có trả dư phí bảo hiểm.

Ngoài ra, sau khi mất tư cách bảo hiểm sẽ không thể sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế quốc gia được nữa. Trường hợp sử dụng Thẻ Bảo hiểm y tế quốc gia để khám chữa bệnh sẽ được yêu cầu hoàn trả lại các chi phí y tế do Bảo hiểm y tế quốc gia chi trả.

 

2. Chu cấp được hưởng

Xuất trình thẻ bảo hiểm tại cơ sở y tế khi bị bệnh tật hoặc thương tích là có thể được khám, chữa bệnh và nhận thuốc theo đơn mà chỉ cần thanh toán một phần chi phí y tế. Tỷ lệ của phí y tế chi trả tại cơ sở y tế như sau.

 

Từ 0 tuổi đến cuối năm tài chính đủ 6 tuổi (*) sẽ là 20%

 (*) Ngày 31 tháng 3 đầu tiên sau ngày sinh nhật lần thứ 6. Người sinh ngày 1 tháng 4 thì một ngày trước ngày sinh nhật 6 tuổi.

Từ đầu năm tài chính khi đủ 7 tuổi (*) đến 69 tuổi là 30%

 (*) Ngày 1 tháng 4 đầu tiên sau ngày sinh nhật 6 tuổi. Người sinh ngày 1 tháng 4 thì ngày sinh nhật 6 tuổi.

Từ 70 tuổi (*) đến 74 tuổi là 20% hoặc 30% (quyết định dựa vào thu nhập chịu thuế)

 (*) Ngày 1 của tháng tiếp theo của tháng đủ 70 tuổi. Người sinh vào ngày 1 thì ngày sinh nhật 70 tuổi.

 

 • Bảo hiểm sẽ được áp dụng cho cả điều trị nha khoa và điều trị ngoại trú/nằm viện. Tuy nhiên, có một số nội dung khám chữa bệnh không được áp dụng bảo hiểm nên hãy xác nhận với cơ sở y tế khi khám bệnh để biết có được áp dụng bảo hiểm hay không.

 • Tại Nhật Bản, không cần phải đăng ký trước cơ sở y tế dự định đến khám bệnh để được áp dụng bảo hiểm. Khám bệnh ở bất kỳ cơ sở y tế nào trên toàn quốc đều được áp dụng bảo hiểm.

 • Không có thiết lập số tiền miễn trách (cần phải thanh toán toàn bộ số tiền cho đến một số tiền nhất định). Có thể được khám bệnh theo tỷ lệ thanh toán bên trên kể từ lần khám bệnh đầu tiên.

 • Khi phí y tế trong một tháng của cùng một người đã thanh toán cho cùng một cơ sở y tế vượt quá số tiền đã được quy định thì sẽ được chu cấp phần đã vượt quá đó.

 • Khi người được bảo hiểm sinh con hoặc khi tử vong sẽ được chu cấp số tiền trợ cấp một lần.

 

Khám sức khỏe bằng Bảo hiểm y tế quốc gia

Tại thành phố Sakai, có tổ chức 2 hình thức khám sức khỏe sau đây tại các cơ sở y tế do thành phố chỉ định nhằm hỗ trợ công tác quản lý sức khỏe và phòng chống bệnh tật của người tham gia Bảo hiểm y tế quốc gia. Có thể khám sức khỏe bằng một trong hai hình thức mỗi năm một lần với sự hỗ trợ của thành phố Sakai.

“Khám sức khỏe chỉ định đặc biệt” không phát sinh số tiền cá nhân tự thanh toán (tiếng Nhật)

Đối tượng từ 40 tuổi đến 74 tuổi

“Kiểm tra sức khỏe toàn diện” được thành phố Sakai hỗ trợ 70% phí khám sức khỏe (tiếng Nhật)

Đối tượng từ 30 tuổi đến 74 tuổi, có yêu cầu nộp phí bảo hiểm

 

Hỗ trợ phí y tế cho trẻ em

Tại thành phố Sakai, trẻ em đến 18 tuổi (tính đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên sau ngày đủ 18 tuổi) có đăng ký cư dân và có tham gia bảo hiểm y tế công như Bảo hiểm y tế quốc gia, v.v. sẽ được hỗ trợ một phần phí y tế sẽ thanh toán khi khám tại cơ sở y tế, v.v. do bệnh tật hoặc thương tích.

Về hỗ trợ phí y tế cho trẻ em (tiếng Nhật)

 

3. Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm là nguồn tài chính quý giá của Bảo hiểm y tế quốc gia để trang trải các chi phí y tế của người được bảo hiểm. Hãy đảm bảo nộp trong kỳ hạn quy định. Cho dù hoàn toàn không khám chữa bệnh tại cơ sở y tế cũng phải nộp phí bảo hiểm. Ngoài ra, cho dù khám bệnh nhiều lần đi nữa thì phí bảo hiểm cũng sẽ không tăng.

 

(1) Cách xác định và cách nộp phí bảo hiểm

 • Phí bảo hiểm được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế, v.v. của năm trước đó. Chúng tôi sẽ gửi thông báo phí bảo hiểm vào tháng 6 hàng năm. Trường hợp đã tham gia vào giữa năm hoặc trường hợp phí bảo hiểm thay đổi thì chúng tôi sẽ thông báo sau khi có quyết định.

 • Chủ hộ sẽ đóng phí bảo hiểm cho tất cả các thành viên trong hộ tham gia.

 • Phí bảo hiểm 1 năm sẽ được chia ra đóng hàng tháng tổng cộng 10 lần từ tháng 6 đến tháng 3 của năm tiếp theo.

 • Về nguyên tắc, phí bảo hiểm sẽ nộp qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. Kỳ hạn nộp (= ngày chuyển khoản) là cuối mỗi tháng từ tháng 6 đến tháng 3 (tháng 12 là ngày 25, trường hợp trùng vào ngày nghỉ thì sẽ là ngày làm việc tiếp theo). Sẽ tự động ghi nợ phí bảo hiểm vào ngày chuyển khoản.

  Hãy xác nhận xem số dư tài khoản có bằng hoặc lớn hơn số tiền phải nộp vào ngày trước ngày chuyển khoản ngân hàng hay không.

  Nếu chưa làm thủ tục chuyển khoản ngân hàng thì hãy đăng ký tại trụ sở hành chính quận, ngân hàng hoặc bưu điện.

  Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng (tiếng Nhật)

 • Trường hợp gặp khó khăn trong việc nộp phí bảo hiểm do thiên tai, thất nghiệp, v.v. thì có thể sẽ được miễn giảm nên hãy liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt.

 

(2) Trường hợp không nộp trước kỳ hạn nộp

 • Nếu không nộp phí bảo hiểm trước kỳ hạn nộp sẽ bị tính tiền chậm nộp.
 • Nếu không nộp phí bảo hiểm trước kỳ hạn nộp, chúng tôi sẽ gửi Thư nhắc nhở và Thư yêu cầu. Trường hợp nhận được Thư nhắc nhở hoặc Thư yêu cầu thì hãy nộp ngay bằng phiếu thanh toán kèm theo.

  Về việc nhắc nhở/yêu cầu

 • Trường hợp tình trạng chậm nộp vẫn tiếp diễn sau khi được nhắc nhở thì có thể sẽ bị tịch thu tiền lương và tiền tiết kiệm, v.v. Sẽ không thể tự do xử lý đối với tài sản bị tịch thu (ví dụ: không thể rút tiền từ tài khoản ngân hàng). Nếu sau đó mà vẫn không nộp thì thành phố sẽ thu lại tài sản bị tịch thu và phân bổ nó cho các khoản phí bảo hiểm quá hạn.

 • Thẻ người được bảo hiểm có thời hạn hiệu lực ngắn sẽ được cấp để thay thế cho Thẻ người được bảo hiểm thông thường. Sau đó, nếu tình trạng chậm nộp vẫn tiếp diễn thì sẽ bị yêu cầu trả lại Thẻ người được bảo hiểm, sẽ được cấp Giấy chứng nhận tư cách người được bảo hiểm của Bảo hiểm y tế quốc gia để thay thế. Nếu chỉ có Giấy chứng nhận tư cách người được bảo hiểm thì cần phải tạm thời thanh toán toàn bộ chi phí y tế khi đến khám bệnh tại cơ sở y tế.

 

4. Nơi liên hệ (chỉ hỗ trợ tiếng Nhật)

Vui lòng liên hệ Ban Bảo hiểm và Hưu trí Trụ sở Hành chính Quận của quận đang sinh sống (trường hợp đã chuyển đi thì là quận đã sinh sống trước khi chuyển đi).

Thông tin liên hệ của Ban Bảo hiểm và Hưu trí từng quận

Quận

Số điện thoại

Số fax

Quận Sakai

(072) 228-7413

(072) 228-7539

Quận Naka

(072) 270-8189

(072) 270-8171

Quận Higashi

(072) 287-8108

(072) 287-8621

Quận Nishi

(072) 275-1909

(072) 275-1908

Quận Minami

(072) 290-1808

(072) 290-1813

Quận Kita

(072) 258-6743

(072) 258-6894

Quận Mihara

(072) 363-9314

(072) 363-0020

 

(*) Liên quan đến việc khám sức khỏe, vui lòng liên hệ đến địa chỉ sau đây.

Loại hình khám sức khỏe

Nơi liên hệ

Số điện thoại

Số fax

Khám sức khỏe chỉ định đặc biệt

Ban Tăng cường Sức khỏe

(072) 222-9936

(072) 228-7943

Kiểm tra sức khỏe toàn diện

Ban Bảo hiểm Y tế Quốc gia

(072) 228-7522

(072) 222-1452

 

本文ここまで

Sakai City CIR Facebook