The head of this page.

A body is from here.

Về việc nhắc nhở yêu cầu thanh toán phí Bảo hiểm y tế quốc gia

Update:2022/10/13

Những người nhận được văn bản và phiếu thanh toán sau đây có một khoản phí bảo hiểm vẫn chưa được thanh toán mặc dù đã quá hạn.

 

督促状(とくそくじょう)

Thư nhắc nhở (Tokusokujo)

 

Trường hợp không nộp trước kỳ hạn nộp thì chúng tôi sẽ gửi đi trong vòng 30 ngày tính từ kỳ hạn nộp.

 

催告書(さいこくしょ)

Thư yêu cầu (Saikokusho)

 Chúng tôi sẽ gửi đi trong trường hợp vẫn không nộp sau khi nhận được thư nhắc nhở.

 Tiêu đề của văn bản cũng có trường hợp ghi như sau đây.

・納付催告書(のうふ さいこくしょ)

・Thư yêu cầu nộp (Nofu saikokusho)

・堺市国民健康保険料の納付について(催告)(さかいし こくみんけんこうほけんりょうの のうふについて(さいこく))

・Về việc nộp phí Bảo hiểm y tế quốc gia thành phố Sakai (yêu cầu)

・最終催告(さいしゅう さいこく)

・Yêu cầu lần cuối (Saishu saikoku)

 

Vui lòng mang phiếu thanh toán đến tổ chức tài chính hoặc cửa hàng tiện lợi để thanh toán hoặc thanh toán di động bằng cách đọc mã vạch của phiếu thanh toán bằng điện thoại thông minh của mình và thanh toán trước kỳ hạn chỉ định.

Về thanh toán bằng phiếu thanh toán (tiếng Nhật)

Để xác nhận việc thanh toán, thành phố có thể cần vài ngày đến 2 tuần nên văn bản trên có thể được gửi đến cho bạn mặc dù bạn đã thanh toán xong nên rất mong được thông cảm.

Nếu tình trạng chưa nộp vẫn tiếp diễn thì có thể sẽ bị tịch thu tiền lương và tiền tiết kiệm, v.v. Tài sản đã bị tịch thu sẽ không thể tự do xử lý.

 

Nơi liên hệ (chỉ hỗ trợ tiếng Nhật)

Vui lòng liên hệ Ban Bảo hiểm và Hưu trí Trụ sở Hành chính Quận của quận đang sinh sống (trường hợp đã chuyển đi thì là quận đã sinh sống trước khi chuyển đi). Thông tin liên hệ của Ban Bảo hiểm và Hưu trí từng quận

QuậnSố điện thoạiSố fax
Quận Sakai(072) 228-7413(072) 228-7539
Quận Naka(072) 270-8189(072) 270-8171
Quận Higashi(072) 287-8108(072) 287-8621
Quận Nishi(072) 275-1909(072) 275-1908
Quận Minami(072) 290-1808(072) 290-1813
Quận Kita(072) 258-6743(072) 258-6894
Quận Mihara(072) 363-9314(072) 363-0020

Tổng quan về Bảo hiểm y tế quốc gia thành phố Sakai
本文ここまで

Sakai City CIR Facebook