The head of this page.

A body is from here.

Các bài học Tiếng Nhật Có sẵn tại Thành phố Sakai

Update:2024/5/8

Các bài học Tiếng Nhật Có sẵn tại Thành phố Sakai

Chú ý 1: Tất cả các lớp học được liệt kê dưới đây được sắp xếp bởi các nhóm tình nguyện viên ngoại trừ (4)Sakai Shikiji Tabunka Kyoosee Gakkyuu "Tsudoi", (10)Sakai Kenroo Club, được sắp xếp bởi Thành phố Sakai.

Chú ý 2: Xin vui lòng xác nhận thời gian và địa điểm bằng điện thoại trước khi ghé thăm các lớp học.

  Địa điểm
【Nhà ga gần nhất】
Thời gian Yêu cầu khi đăng ký Học phí
(1)Fureai Nihongo Salon Sakaishi Soogoo fukushi kaikan
(Trụ sở Phúc lợi Chung Thành phố Sakai)
【Tuyến Nankai Kooya Nhà ga Sakai Higashi】
Thứ hai
2:00 - 4:00chiều
Không có yêu cầu nào 100 Yên /bài học
Thứ bảy
1:00 - 2:30chiều
(2)Sakai Gaikokujin Nihongo Club Sakaishi Soogoo fukushi kaikan
(Trụ sở Phúc lợi Chung Thành phố Sakai)
【Tuyến Nankai Kooya Nhà ga Sakai Higashi】
Thứ ba
10:00sáng-12:00trưa
Người dân nước ngoài đang sống, làm việc hoặc học tại một trường ở Thành phố Sakai 100 Yên /bài học
Thứ năm
10:00sáng-12:00trưa
Thứ bảy
6:00-8:00tối
(3)Nihongo Sakaihigashi Sakaishi Soogoo fukushi kaikan
(Trụ sở Phúc lợi Chung Thành phố Sakai)
【Tuyến Nankai Kooya Nhà ga Sakai Higashi】
Thứ tư
10:00sáng-12:00trưa
Không có yêu cầu nào 100 Yên /bài học
(4)Sakai Shikiji Tabunka Kyoosee Gakkyuu "Tsudoi" Sakaishiritsu Jinken fureai center
(Trung tâm giao lưu hữu hảo và nhân quyền Thành phố Sakai)
【Tuyến Nankai Kooya Nhà ga Sakai Higashi → Xe buýt Nankai Điểm dừng Asahigaoka Kitamachi】
Thứ ba・Thứ sáu
・1:00-3:00chiều
・6:30-8:30tối
Lớn hơn 15 tuổi , đang sống học tập , làm việc hoặc công tác tại thành phố Sakai (yêu cầu phỏng vấn) Miễn phí
(5)Amiigos Club Sakaishiritsu Jinken fureai center
(Trung tâm giao lưu hữu hảo và nhân quyền Thành phố Sakai)
【Tuyến Nankai Kooya Nhà ga Sakai Higashi → Xe buýt Nankai Điểm dừng Asahigaoka Kitamachi】
Thứ năm
6:30-8:15tối
Học sinh trung học và tiểu học cơ sở có quốc tịch quốc tế hiện đang sống tại Thành phố Sakai Miễn phí
(6)Friends Sakaishiritsu Kanaoka koominkan
(Trung tâm Cộng đồng Kanaoka)
【Tàu điện ngầm Tuyến Midoosuji Nhà ga Shinkanaoka】
Chủ nhật
10:00sáng-12:00trưa
(Không có vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng)
Không có yêu cầu nào Miễn phí
(7)Kitanoda Nihongo Kyooshitsu Sakaishiritsu Higashi bunka kaikan
(Hội trường Văn hóa Higashi)
【Tuyến Nankai Kooya Nhà ga Kitanoda】
Thứ bảy
7:00 - 8:30tối
Không có yêu cầu nào Lệ phí hàng năm 400 Yên
100 Yên /bài học
(8)Nihongo Kyooshitsu Perapeera Sakaishiritsu Higashimozu koominkan
(Trung tâm Cộng đồng Higashimozu)
【Tuyến Senboku Koosoku Nhà ga Fukai → Xe buýt Nankai Điểm dừng Dotoo】
Thứ tư
1:00-3:00chiều
Không có yêu cầu nào Lệ phí tài liệu 100 Yên /bài học
(9)Nihongo Club Sakaishiritsu Higashimozu koominkan
(Trung tâm Cộng đồng Higashimozu)
【Tuyến Senboku Koosoku Nhà ga Fukai → Xe buýt Nankai Điểm dừng Dotoo】
Thứ sáu
1:00-3:00chiều
Không có yêu cầu nào Miễn phí
(10)Sakai Kenroo Club BiG-I
【Tuyến Senboku Koosoku Nhà ga Izumigaoka】
Thứ
・1:00-3:00chiều
・3:00-5:00chiều
Chủ yếu là bộ đội phục viên từ Trung Quốc 55 tuổi hoặc lớn hơn, và vợ chồng của họ Miễn phí
(11)Nihongo Club Izumigaoka Niji Sakaishiritsu Minami toshokan 3F
(Minami Thư viện 3F)
【Tuyến Senboku Koosoku Nhà ga Izumigaoka】
Thứ năm
7:00-9:00tối
(Không có vào ngày Thứ năm mồng 5)
Không có yêu cầu nào Miễn phí(Tự mình mua sách giáo khoa.)
(12)Kodomo Nihongo Kyooshitsu Universe Sakaishiritsu Minami toshokan 3F
(Minami Thư viện 3F)
【Tuyến Senboku Koosoku Nhà ga Izumigaoka】
Thứ sáu
6:30-8:00tối
(Không có vào ngày Thứ sáu mồng 5)
Học sinh trung học cơ sở và tiểu học có nguồn gốc là người nước ngoài (yêu cầu đưa đón) Miễn phí
(13)Izumigaoka Nihongo Kyooshitsu Sakaishiritsu Minami toshokan 3F
(Minami Thư viện 3F)
【Tuyến Senboku Koosoku Nhà ga Izumigaoka】
Chủ nhật
10:00-11:30sáng
Không có yêu cầu nào Miễn phí
(14)Toga Kooryuukai Sakaishiritsu Toga bunka kaikan
(Hội trường Văn hóa Toga)
【Tuyến Senboku Koosoku Nhà ga Toga-Mikita】
Thứ bảy
2:00-4:00chiều
Học sinh trường tiểu học (cấp 1 )và người trên 18 tuổi Lệ phí hàng năm 200 Yên
100 Yên /bài học
(15)Enjoy Nihongo Sakaishiritsu Shinkanaoka koominkan
(Trung tâm Cộng đồng shinkanaoka)
【Tàu điện ngầm Tuyến Midoosuji Nhà ga Shinkanaoka】
Thứ sáu
7:00-8:30tối
Không có yêu cầu nào 100 Yên /bài học

Tabunka kooryuu puraza・Sakai (Trung tâm giao lưu đa văn hóa TP Sakai)

2-1 Minamikawaramachi, Quận Sakai-ku,
Thành phố Sakai 590-0078
Tel: 072-228-7499 Fax: 072-340-1091

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

本文ここまで

Sakai City CIR Facebook