The top of this page.
Skip to main content
Sakai city


Main content is from here.

Các bài học Tiếng Nhật Có sẵn tại Thành phố Sakai

2018/4/1

Chú ý 1: Tất cả các lớp học được liệt kê dưới đây được sắp xếp bởi các nhóm tình nguyện viên ngoại trừ (1)(13), được sắp xếp bởi Thành phố Sakai.

Chú ý 2: Xin vui lòng xác nhận thời gian và địa điểm bằng điện thoại trước khi ghé thăm các lớp học.

  Địa điểm Thời gian Phương pháp giảng dạy Nội dung chính
Nhà ga gần nhất Học phí Yêu cầu khi đăng ký
(1)Sakai Shikiji Tabunka Kyoosee Gakkyuu "Tsudoi" Sakaishiritsu Jinken fureai center(2F)
(Tầng 2, Trung tâm giao lưu hữu hảo và nhân quyền Thành phố Sakai)
Thứ ba・Thứ sáu
・1:00-3:00chiều
・6:30-8:30tối
Lớp học ít người hoặc lớp học cá nhân ( một với một) Hội thoại hàng ngày, viết và đọc
Tuyến Nankai Kooya, Nhà ga Sakai Higashi → Xe buýt Nankai Điểm dừng Daisennishi-machi Danchimae hoặc Asahigaoka Kitamachi Miễn phí Lớn hơn 15 tuổi , đang sống học tập , làm việc hoặc công tác tại thành phố Sakai (yêu cầu phỏng vấn)
(2)Amiigos Club Sakaishiritsu Jinken fureai center(2F)
(Tầng 2, Trung tâm giao lưu hữu hảo và nhân quyền Thành phố Sakai)
Thứ năm
6:30-8:30tối
Lớp học ít người hoặc lớp học cá nhân ( một với một) Trò chuyện hàng ngày và giúp đỡ hiểu công việc ở lớp
Tuyến Nankai Kooya Nhà ga Sakai Higashi → Xe buýt Nankai Điểm dừng Daisennishi-machi Danchimae hoặc Asahigaoka Kitamachi Miễn phí Học sinh trung học và tiểu học cơ sở có quốc tịch quốc tế hiện đang sống tại Thành phố Sakai
(3)Sakai Gaikokujin Nihongo Club Sakaishi Soogoo fukushi kaikan
(Trụ sở Phúc lợi Chung Thành phố Sakai)
Thứ ba
10:00sáng-12:00trưa
Bài học cá nhân (một với một) Trò chuyện hàng ngày
・Thứ năm(A)
 10:00sáng-12:00trưa
・Thứ năm(B)
 10:00sáng-12:00trưa
(A) Bài học cá nhân (một với một)
(B) Bố trí lớp học
(A)Trò chuyện hàng ngày
(B)Đọc và viết, Hội thoại hàng ngày
Thứ bảy
6:00-8:00tối
Bài học cá nhân (một với một) Trò chuyện hàng ngày
Tuyến Nankai Kooya Nhà ga Sakai Higashi 100 Yên /bài học Người dân nước ngoài đang sống, làm việc hoặc học tại một trường ở Thành phố Sakai
(4)Nihongo Sakai Higashi Sakaishi Soogoo fukushi kaikan
(Trụ sở Phúc lợi Chung Thành phố Sakai)
Thứ tư
10:00sáng-12:00trưa
Bài học cá nhân (một với một) Trò chuyện hàng ngày, viết và đọc (chuẩn bị Bài kiểm tra Thành thạo Ngôn ngữ Tiếng Nhật)
Tuyến Nankai Kooya Nhà ga Sakai Higashi 100 Yên /bài học Không có yêu cầu nào
(5-1)Fureai Nihongo Salon Sakaishiritsu Kokusai kooryuu puraza
(Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Sakai)
Thứ hai
2:30 - 4:30chiều
Bài học cá nhân (một với một) Đọc và viết, Hội thoại hàng ngày
Tuyến Nankai Kooya Nhà ga Sakai Higashi Miễn phí Không có yêu cầu nào
(5-2)Fureai Nihongo Salon Sakaishi Soogoo fukushi kaikan
(Trụ sở Phúc lợi Chung Thành phố Sakai)
Thứ bảy
1:00 - 2:30chiều
Bài học nhóm và cá nhân (một với một) Ngữ pháp cho người mới bắt đầu và hội thoại hàng ngày v.v...
Tuyến Nankai Kooya Nhà ga Sakai Higashi Miễn phí Không có yêu cầu nào
(6)Kitanoda Nihongo Kyooshitsu Sakaishiritsu Higashi bunka kaikan
(Hội trường Văn hóa Higashi)
Thứ bảy
7:00 - 8:30tối
Bài học cá nhân (một với một) Mức độ người mới bắt đầu, trung cấp và cao cấp (chuẩn bị Bài kiểm tra Thành thạo Ngôn ngữ Tiếng Nhật)
Tuyến Nankai Kooya Nhà ga Kitanoda Lệ phí hàng năm 400 Yên
100 Yên /bài học
Không có yêu cầu nào
(7)Friends Sakaishiritsu Kanaoka koominkan
(Trung tâm Cộng đồng Kanaoka)
Chủ nhật
10:00sáng-12:00trưa
(Không có vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng)
Bài học cá nhân (một với một) Trò chuyện hàng ngày(chuẩn bị Bài kiểm tra Thành thạo Ngôn ngữ Tiếng Nhật)
Tàu điện ngầm Tuyến Midoosuji Nhà ga Shinkanaoka Miễn phí Không có yêu cầu nào
(8)Nihongo Kyooshitsu Perapeera Sakaishiritsu Higashimozu koominkan
(Trung tâm Cộng đồng Higashimozu)
Thứ tư
1:00-3:00chiều
Bài học nhóm Ngữ pháp cho người mới bắt đầu và hội thoại hàng ngày v.v...
Tuyến Semboku Koosoku Nhà ga Fukai → Xe buýt Nankai Điểm dừng Dotoo Lệ phí tài liệu 100 Yên /bài học Không có yêu cầu nào
(9)Nihongo Club Sakaishiritsu Higashimozu koominkan
(Trung tâm Cộng đồng Higashimozu)
Thứ sáu
1:00-3:00chiều
Lớp học ít người hoặc lớp học cá nhân ( một với một) Mức độ người mới bắt đầu, trung cấp và cao cấp (chuẩn bị Bài kiểm tra Thành thạo Ngôn ngữ Tiếng Nhật)
Tuyến Semboku Kosoku Nhà ga Fukai → Xe buýt Nankai Điểm dừng Dotoo Miễn phí Không có yêu cầu nào
(10)Nihongo Club Izumigaoka Niji Sakaishiritsu Minami toshokan 3F
(Minami Thư viện 3F)
Thứ năm
7:00-8:45tối
(Không có vào ngày Thứ năm mồng 5)
Học theo nhóm Trò chuyện hàng ngày
Tuyến Semboku Koosoku Nhà ga Izumigaoka Miễn phí(Tự mình mua sách giáo khoa.) Không có yêu cầu nào
(11)Kodomo Nihongo Kyooshitsu Universe Sakaishiritsu Minami toshokan 3F
(Minami Thư viện 3F)
Thứ sáu
6:30-8:00tối(Không có vào ngày Thứ sáu mồng 5)
Lớp học ít người hoặc lớp học cá nhân ( một với một) Học tiếng Nhật, và ôn tập, làm bài tập của trường.
Tuyến Semboku Koosoku Nhà ga Izumigaoka Miễn phí Học sinh trung học cơ sở và tiểu học có nguồn gốc là người nước ngoài (yêu cầu đưa đón)
(12)Izumigaoka Nihongo Kyooshitsu Sakaishiritsu Minami toshokan 3F
(Minami Thư viện 3F)
Chủ nhật
9:00sáng-12:00trưa
Lớp học ít người hoặc lớp học cá nhân ( một với một) Mức độ người mới bắt đầu, trung cấp và cao cấp (chuẩn bị Bài kiểm tra Thành thạo Ngôn ngữ Tiếng Nhật)
Tuyến Semboku Koosoku Nhà ga Izumigaoka Miễn phí Không có yêu cầu nào
(13)Sakai Kenroo Club Big I Thứ
・nămngười mới bắt đầu Ⅰ(A・B)
1:00-2:30chiều
・người mới bắt đầu Ⅰ(A・B)・Ⅱ lớp hội thoại liên kết
2:30-3:30chiều
・người mới bắt đầu Ⅱ
3:30-5:00chiều
・Người mới bắt đầu Ⅰ(A・B)・Ⅱ→sắp xếp lớp học
・Lớp liên kết→bài học bán công (Các sinh viên được xếp vào một trong ba lớp tùy theo mức độ nói chuyện của họ.)
Hội thoại hàng ngày, viết và đọc
Tuyến Semboku Koosoku Nhà ga Izumigaoka Miễn phí Chủ yếu là bộ đội phục viên từ Trung Quốc 55 tuổi hoặc lớn hơn, và vợ chồng của họ
(14)Toga Kooryuukai Sakaishiritsu Toga bunka kaikan
(Hội trường Văn hóa Toga)
Thứ bảy
2:00-4:00chiều
Bài học cá nhân (một với một) Mức độ người mới bắt đầu, trung cấp và cao cấp (chuẩn bị Bài kiểm tra Thành thạo Ngôn ngữ Tiếng Nhật)
Tuyến Semboku Koosoku Nhà ga Toga-Mikita Lệ phí hàng năm 200 Yên
100 Yên /bài học
Học sinh trường tiểu học (cấp 1 )và người trên 18 tuổi

Các bài học Tiếng Nhật Có sẵn tại Thành phố Sakai

Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Sakai

(Sakai International Plaza)

1-4-24, Nakakawara-machi,
Sakai-ku, Sakai City 590-0077
Tel: 072-228-7499 Fax: 072-340-1091

Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Sakai

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

This is the end of the main content.Below is footer from here.
Copyright © Sakai City. All Rights Reserved.
This is the end of footer.Back to the top of this page.