The top of this page.
Skip to main content
Sakai city


Main content is from here.

Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Sakai

Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Sakai

Là công trình phục vụ cho toàn bộ người dân thành phố và người nước ngoài quan tâm đến hoạt động giao lưu quốc tế.
Tại đây có đa dạng các loại tài liệu liên quan đến hoạt động giao lưu quốc tế.

Các tiện ích cho phép sử dụng

Góc thông tin, thông tin tình nguyện quốc tế, bảng trao đổi thông tin, phòng họp, sách, sách tham khảo giảng dạy
tiếng Nhật Bản, DVD, internet miễn phí và photocopy tính phí v.v…

Địa điểm:

Cách khoảng 300 m từ nhà ga Sakaihigashi tuyến Nankaikoya
Ngay điểm xuống xe “Sakai shiyakusho mae (trước Tòa thị chính thành phố Sakai)” của tuyến xe
buýt Nankai

Ngày hoạt động:

Chủ nhật ~ thứ 6, 9:00 ~ 17:30

Ngày nghỉ:

Thứ 7, ngày lễ, tết

maps
map

Liên lạc

Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Sakai

1-4-24 Nakakawara-machi, Sakai-ku, Sakai-shi 590-0077
Tel: 072-228-7499 Fax: 072-340-1091

This is the end of the main content.Below is footer from here.
Copyright © Sakai City. All Rights Reserved.
This is the end of footer.Back to the top of this page.