The top of this page.
Skip to main content
Sakai city


Main content is from here.

LỚP HỌC TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

LỚP HỌC TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Thời gian

Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 17 tháng 11
14:00-16:00 thứ 3 và thứ 6 hàng tuần
* Nhận trông giữ trẻ trong thời gian diễn ra lớp học

Địa điểm

Sakai International Plaza, Tầng 6

Đối tượng tham gia

Dành cho những người đang sinh sống, làm việc, học tập (ở các trường Đại học…) tại Thành phố Sakai.

Nội dung

・Trò chuyện bằng tiếng Nhật với bạn cùng lớp hoặc người Nhật về những thứ mình thích hoặc điều mình muốn làm.
・Học những đoạn hội thoại hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Chi phí

Miễn phí

Cách thức đăng kí

Điền vào mẫu đơn đăng kí rồi gửi về Sakai International Plaza.
(Có thể gửi qua mail, fax, gửi thư hoặc nộp trực tiếp)

Đăng kí/ Khi có thắc mắc xin liên hệ

Sakai International Plaza
1-4-24 Nakakawara-machi, Quận Sakai, 590-0077
TEL: 072-228-7499  FAX: 072-340-1091

Beginners' Japanese Lessons

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe ReaderAdobe Readerのダウンロードへ

This is the end of the main content.Below is footer from here.
Copyright © Sakai City. All Rights Reserved.
This is the end of footer.Back to the top of this page.