The top of this page.
Skip to main content
Sakai city


Main content is from here.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Có thông dịch viên.
Thảo luận về sinh hoạt đời sống tại Nhật Bản, tiền thuế, lương hưu, Visa, giáo dục, lao động, nuôi con, sức khoẻ v..v...

【Khi nào】 Ngày 31 tháng 10 năm 2017 ( thứ ba) từ 13:30-17:30 (quầy tiếp tân chỉ nhận đến 17:00 )
【Ở đâu】 Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Sakai tầng 6 (Sakai-ku, Nakakawara-machi, 1- 4-25)
【Thông dịch】 Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Tagalog, Tiếng Thái Lan.
【Đặng ký】 Nếu có thể xin vui lòng liên lạc trước. ( trường hợp không liên lạc trước cũng có thể đến thảo luận được.)
Điện thoại: 072-228-7499  Fax: 072-340-1091 

Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Sakai

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe ReaderAdobe Readerのダウンロードへ

This is the end of the main content.Below is footer from here.
Copyright © Sakai City. All Rights Reserved.
This is the end of footer.Back to the top of this page.