The top of this page.
Skip to main content
Sakai city


Main content is from here.

Wikang Hapon Para sa mga Nagsisimula

Wikang Hapon Para sa mga Nagsisimula

Petsa at Oras

ika-15 ng Setyembre – ika-17 ng Nobyembre, kada Martes at Biyernes, 14:00–16:00
* May libreng paalagaan ng bata sa oras ng klase.

Lugar

Sakai International Plaza, 6F

Prayoridad

ang mga nakatira, nagtatrabaho at nag-aaral (Unibersidad, atbp) sa Siyudad ng Sakai

Mga nilalaman

・mag-uusap sa wikang Hapon ang mga magkaklase at mga Hapon ukol sa mga gustomong bagay o mga nais mong gawin
・pag-aaralan ang pakikipag-usap sa wikang Hapon na makakatulong as pang-araw-araw na pamumuhay.

Bayad

Libre

Para sa Aplikasyon

Sulatan ang porma at i-fax, o ipadala sa pamamagitan ng koreyo o e-mail, o kaya ay dalhin nang personal sa Sakai International Plaza.

Mga Katanungan/Aplikasyon

Sakai International Plaza
1-4-24 Nakakawara-machi, Sakai-ku, 590-0077
Tel: 072-228-7499 Fax: 072-340-1091

Beginners' Japanese Lessons

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe ReaderAdobe Readerのダウンロードへ

This is the end of the main content.Below is footer from here.
Copyright © Sakai City. All Rights Reserved.
This is the end of footer.Back to the top of this page.