The top of this page.
Skip to main content
Sakai city


Main content is from here.

Libreng konsultasyon para sa mga dayuhan

May mga boluntaryong tagapagsalin na magsisilbi.
Konsultasyon sa mga pang araw-araw na pangangailangan sa buhay dito sa Japan, buwis, pensiyon,bisa, edukasyon, trabaho, pagpapalaki ng bata, at kalusugan.

【Kailan】 Oktubre 31, 2017 (Martes) Umpisa po ng 1:30 ng hapon hanggang 5:30 ng gabi. (magsasara po ang pinto ng 5:00 ng gabi)
【Saan】 Sakai International Plaza 6F (Sakai-ku, Nakakawara-machi 1-4-24)
【May mga magsasalin sa salitang】 Ingles, Chinese, Korea, Tagalog, Portuguese, Spanish, Vietnamese at Thai.
【Aplikasyon】 Mangyari din pong mag-aplay ng ng mas maaga kung kinakailangan (Pwede din pong komunsulta na walang aplikasyon)
TEL 072-228-7499  FAX 072-340-1091 

Sakai International Plaza

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe ReaderAdobe Readerのダウンロードへ

This is the end of the main content.Below is footer from here.
Copyright © Sakai City. All Rights Reserved.
This is the end of footer.Back to the top of this page.